Жителите на Тетово се включиха в откритата приемна на кмета Пенчо Милков

109

Продължават приемните с граждани в малките население места на кмета на Община Русе Пенчо Милков. В продължение на няколко часа жителите на Тетово разговаряха с него и дадоха своите предложения за развитие на селото.

Мястото е богато на вода и разполага с 25 кладенеца, като един от жителите настоя  чешмите да бъдат възстановени и заяви готовност да се включи с безвъзмезден труд в начинанието.

Установен бе проблем с няколко нерегламентирани сметища в периферията на селото. Милков подчерта, че при нужда в разчистването ще се включи и общинска техника, но е отговорност на жителите да не допускат повторното им образуване.

Кметът разясни, че  предстои държавата да промени формулата за начисляване на такса битови отпадъци. В двугодишен период тя ще започне да се определя въз основа на количеството  генериран отпадък, а не на база данъчната оценка на имота. В тази връзка предстои безвъзмездното предоставяне на индивидуални съдове на всяко домакинство, което ще даде предварителна информация на общинската администрация и ще спомогне за бюджетирането.

Обсъдени бяха възможностите за възстановяване на обществената тоалетна и поетапното подобряване на достъпа до гробищните паркове.

На общоселското събрание в НЧ „Пробуда – 1907“ Пенчо Милков и кметът на селото Калоян Терзиев разказаха повече за бюджет 2022. Значително са увеличени средствата за асфалтиране и ремонт на пътища, които през 2019 г. възлизат на 57 хил. лв, а през 2022  – на 117 хил. Повече са парите за озеленяване и чистота. Освен удвоените субсидии за читалищата на територията на цялата община, на НЧ „Пробуда- 1907“ ще се отпуснат средства и за ремонт в екранната зала. Подобно на другите населени места от общината общите работници в селото също са увеличени от един на трима.