Жителите на Червена вода се включиха в откритата приемна на кмета Пенчо Милков

166

Продължават приемните с граждани в малките населени места на кмета на Община Русе Пенчо Милков. В продължение на няколко часа жителите на Червена вода разговаряха с него и дадоха своите предложения за развитие на селото.

Най-често задаваният въпрос бе свързан с ремонта на улици в населеното място. Кметът уточни, че средствата за тази дейност през 2022 г. са увеличени от 78 на 98 хил. лв., но решението кои улици ще бъдат асфалтирани винаги е отговорност на кмета на конкретното населено място.

Изразени бяха притеснения и за преминаващата през селото бара. По примера на дейностите в Николово и Долно Абланово, следващото прочистване от нежелана растителност, което Община Русе ще предприеме, ще бъде именно в Червена вода, информира Пенчо Милков. Планира се за целта да  бъдат търсени средства от Фонда за бедствия и аварии или сумата да бъде заложена в бюджета на Община Русе за 2023 г.

На общоселското събрание в НЧ „Тома Кърджиев – 1873 г.“ бе повдигната темата за шума и замърсяването от тежкотоварната техника на земеделските производители в селото. На множеството сигнали кметът отвърна с готовност да намери консенсус със земеделците, за да не се обезпокоява животът в селото.

Подобно на другите населени места в общината общият бюджет на кметството е значително увеличен и за по-добрия му облик ще спомагат двамата допълнителни работници и новозакупеният шредер за косене.