Заедно в библиотеката

182

Таня Савова от РБ „Любен Каравелов“ представя предстоящите инициативи през м. септември, както и нови заглавия на книги, които ще бъдат представени от техните автори. Рубриката води Галя Савова.