Залесяване, нов паркомат и финансиране за Лесопарка в отчета на Общината

54

Дненикът на репортера

Програмата за залесяване на Община Русе за сезона е завършена, съобщава Седмичният отчет за дейността на местната администрация в областта на комуналните дейности. В зоната за платено паркиране по улица Петко Де Петков е поставен и вече работи нов паркомат. Със Заповед на министъра на младежта и спорта е одобрен за финансиране проект на Община Русе за ремонт и благоустрояване на гребната база в Лесопарка на стойност почти 323 000 лева.

Материал: Теодора Копчева