Зам.-кметът д-р Страхил Карапчански за Интегрирания план за градско възстановяване

820

Интервю: Галя Савова