Започва работата на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата в Русе

206

Работното време на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъците е от понеделник до петък от 15 до 17:30 часа, като първите мобилни центрове са в кв. Здравец-Север и кв. Ялта. В следващите седмици се очаква поетапното въвеждане в експлоатация и на другите 3 мобилни центъра, разположени в кварталите „Родина“, „Дружба“ и „ЦЮР“. Още по темата чуйте от разговора на Галя Савова с Радостина Вуцова, началник отдел Екология в Община Русе