Започна вторият етап от проекта за енергийна ефективност на уличната мрежа в Русе

69

Община Русе започна втория етап от проекта за енергийна ефективност, който цели да намали разхода за електроенергия на уличната мрежа за осветление в Русе. Подписан бе протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.

Строителните дейности по този етап представляват подмяна на съществуващите осветителни тела с нови LED със следния обхват:

–        жилищни квартали – „Дружба 1“, „Дружба 2“, „Дружба 3“, „Чародейка Север“, „Чародейка Юг“;

–        улици и булеварди – бул. „Христо Ботев“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „Васил Левски“, бул. „България“ (от КПП до кръстовището за с. Николово), бул. „Липник“ (от кръговото на бул. „Цар Освободител“ до кръстовището за с. Николово, включително детелината към бул. „България“), ул. „Плиска“, включително ул. „Св. Наум“ (до надлез ЛВЗ), ул. „Доростол“ (от ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“до надлез ЛВЗ), бул. „Тутракан (от детелината при ЛВЗ до Захарна фабрика).

Проектът цели след подмяната на уличното осветление с енергийно ефективни лампи да бъдат спестявани годишно близо 112 000 евро.

Дейностите се извършват по проект BGENERGY-2.001-0033 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община  Русе“, а именно „Изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди /улично осветление на територията на гр. Русе/“.