Започна проект „Архитектурно–строителна работилница за деца, от играта към знанието“ на РБ „Л.Каравелов“

939

Интервю: Галя Савова