Започна проект „Архитектурно–строителна работилница за деца, от играта към знанието“ на РБ „Л.Каравелов“

866

Интервю: Галя Савова