Започна 78-ата академична година на Русенския университет

69

С тържествена церемония днес бе открита новата академична 2023/2024 година в Русенския университет “Ангел Кънчев”. 

„Нашият университет, с материалната си база и екипа от преподаватели, дава възможност на всяка личност да се усъвършенства, постигайки лични и научни резултати“, обърна се кметът Пенчо Милков към първокурсниците. „Вие водите тези млади хора не само в научната област, но и в личностното им развитие. Пожелавам ви да имате силата, търпението и взора напред, за да им помогнете да станат добри граждани“, бе посланието на кмета към преподавателите.

„Европейските и национални програми, в които сме включени, дават възможност на всеки от вас да учи и провежда практика в чужбина. Университетският колегиум включва над 400 професори, доценти и доктори. Лабораториите са оборудвани с последните технологии на водещи бизнес и научни организации. Възможностите за членство в студентските професионални клубове, както и модерният спортен комплекс, създават условия за по-добър, здравословен и активен начин на живот. Работата по модернизирането на нашия кампус не спира и ние продължаваме да искаме най-доброто за нашите студенти и учени“, каза ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев.

Поздрав към студентите и академичното ръководство на русенската Алма матер отправиха и Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум, председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, областният управител Данаил Ковачев, председателят на Студентския съвет Ангел Иванов и Рая Сотирова- приета с най-висок бал в I курс, специалност „Право“. Сред официалните гости на събитието бяха още началникът на РУО д-р Росица Георгиева и заместник-кметовете Енчо Енчев, Димитър Недев и Магдалина Илиева.

За последната академична година образователна и научна степен „доктор“ са придобили 26 докторанти, научната степен „доктор на науките“ двама, академичната длъжност „професор“ петима души, а „доцент“ – 9. През миналата година Русенският университет стана един от 10-те научно-изследователски университети в България. Сградата на новия научно-изследователски комплекс е изградена и предстои нейното откриване. Продължава и обновяването на студентските общежития, разположени в университетския кампус.