Засилен контрол за предотвратяване на пожарите в русенско

424

От областна администрация Русе въвеждат денонощен контрол с цел предотвратяване на възникването на пожари през пожароопасния летен сезон. За взетите мерки и организация на работа разговаряме със зам.-областния управител на област Русе Синан Хебибов.