За втора поредна година Община Русе е на челно място по индекса на Местната система за почтеност в България

96

Местната администрация с награда за прозрачност

В София Асоциация „Прозрачност без граници” представи  резултатите от годишния Индекс на Местната система за почтеност – 2023. Община Русе за втора поредна година зае водещата позиция в цялата страна с индекс от 3,79 точки. Заместник-кметът Енчо Енчев прие наградата на името на местната администрация за „Първи стъпки към установяване на механизми за прозрачни взаимоотношения с бизнеса и гражданските организации“.

„Огромна чест е за пореден път Община Русе да бъде удостоена с тази награда. Нашите усилия винаги са била насочени към максимална прозрачност, като със своята ежедневна работа се стремим да чуваме гласа на гражданите по всички важни въпроси“, заяви заместник-кметът. По неговите думи русенската администрация е разработила успешен модел на управление, показвайки свършеното на ежеседмична база, както и с честите си обществени обсъждания.

В сравнителен план с предходната година Община Русе повишава своя общ индекс от 3,74 т. през 2022 година до 3,79 т. през 2023 година.

Индексът на Местната система за почтеност в България за 2023 година представя резултатите от изследване в 27-те общини – областни центрове, което включва данни за капацитета, ролята и управлението на 10 ключови институции и сектори от обществения живот на местно ниво. В тях се включва работата на общински съвет, кмет, общинска администрация, съд, полиция, политически партии, бизнес, медии, граждански организации и общински структури на здравеопазването. Индексът е съставен въз основа на детайлно разработен набор от показатели, които оценяват капацитета за ефективно функциониране на изследваните сектори, управлението им и тяхната роля и принос за развитие на местните общности в контекста на доброто управление и превенцията на корупцията.