За един ден до Сребърна – пеликани, манастир и още интересни кътчета

169

Поддържан резерват „Сребърна“ е едно от интересните места на разстояние от Русе, което позволява да бъде посетено за един ден. Още повече, че той се намира на територията, която административно се обслужва от Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе. Най-голямата гордост на Сребърна са къдроглавите пеликани, но в резервата има голямо биоразнообразие на още много видове от флората и фауната. Към днешна дата и интернет сайтът на поддържан резерват Сребърна дава подробна и актуална информация, инструкции, схеми на маршрути, данни за защитени видове и още и още. Ние потърсихме и специалист, който да ни разкаже най-важното. Момчил Петров, експерт в резервата, отговаря на въпросите ни какво може да се наблюдава в парка, какъв е реда и за какво трябва да се подготвим предварително, преди да тръгнем натам, както и за още няколко интересни за посещение места в околностите на едноименното село Сребърна.

Интервю: Теди Копчева