ИАППД въвежда система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав

230

Интервю: Галя Савова