ИАППД въвежда система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав

378

Интервю: Галя Савова