ИАППД придобива нова съвременна апаратура за сканиране на речното дъно с европейски проект

208

До началото на месец септември Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ ще разполага с нов ехолот и лазерна радарна система LiDAR, с които да сканира речното дъно. Придобиването на съвременната апаратура е благодарение на проект, чиято стойност е малко над 2 милиона лева, от които 85 % са от Европейски фонд за регионално развитие, а останалите 15 % са национално съфинансиране, съобщи  изпълнителният директор на Агенцията инж. Ивелин Занев. Още от Галя Савова.