Ивелин Пъшев представя премиерни заглавия на ДТ „Сава Огнянов“ – Русе

1035

Интервю: Лилия Рачева