Ивелин Пъшев представя премиерни заглавия на ДТ „Сава Огнянов“ – Русе

1011

Интервю: Лилия Рачева