„Игра с изкуството“ в Художествена галерия -Русе

708

Репортаж: Лилия Рачева