„Игра с изкуството“ в Художествена галерия -Русе

721

Репортаж: Лилия Рачева