Изкуство от окопите до научни до трудове и музеи

293

В днешно време в почти всичко около нас можем да открием изкуство. Едно от любопитните явление, което се развива вече повече от 100 години е така нареченото Тренч арт или „изкуство от окопите“. Именно на него посвети специално представяне етнографът Десислава Тихолова от Русенския исторически музей. Това е явление в европейската и световна култура, което обхваща художествени предмети, изработени от затворници, военнопленници или цивилни хора, обвързани с военен конфликт. И на него има посветени дори научни трудове.

Репортаж: Теодора Копчева