Изложба „Дизайн на музейни експозиции“ гостува в Русе

196

Репортаж: Лилия Рачева