Изложба на художници юбиляри в Художествена галерия – Русе

367

Рерпортаж: Лилия Рачева