Изложба на художници юбиляри в Художествена галерия – Русе

302

Рерпортаж: Лилия Рачева