Изложба на художници юбиляри в Художествена галерия – Русе

263

Рерпортаж: Лилия Рачева