Изложба „Паралелни блянове“ в Художествена галерия- Русе

668

материал: Лилия Рачева