Изложба „Паралелни блянове“ в Художествена галерия- Русе

188

материал: Лилия Рачева