Изложба „Паралелни блянове“ в Художествена галерия- Русе

689

материал: Лилия Рачева