Изложба „Паралелни блянове“ в Художествена галерия- Русе

333

материал: Лилия Рачева