Изложение „Библиотеките представят“, планират да стане ежегодно

637

Репортаж: Лили Рачева