Инвестиционната политика на Общински пазари Русе

214

Интервю на Галя Савова с управителя на дружеството Кунчо Кунчев