Инвестиционната политика на Общински пазари Русе

147

Интервю на Галя Савова с управителя на дружеството Кунчо Кунчев