Инспекторите от КООРС вече патрулират в почивни дни и в извънработно време – ЧАСТ 2

434

Инспекторите от Специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ към Община Русе вече работят по нов график, включващ извънработните часове и почивните дни. Кое налага тази промяна, какви са правомощията на общинските контрольори и кога Русе ще има Общинска полиция- отговорите на тези и още въпроси чуйте в разговора на Галя Савова с Йордан Джамбазов, директор на КООРС и Борислав Петров, началник група „Администрация и контрол“ в Специализираното звено.