Интересна и актуална дискусия за миграцията и целите на ООН

938

Интервю: Галя Савова