И.д.кмет Димитър Недев издаде нова заповед, съобразена с мерките от МЗ

398

Дневник на репортера
Текст: Галя Савова