Какви промени в социалното подпомагане предстоят през 2018 година

1642

Промените, свързани със социалното подпомагане,
регламентират обвързаност между посещението на
училище и отпускането на помощи от държавата.

Репортаж: Галя Савова