Какво обсъждаха съветниците на сесията на Общинския съвет

966

Материал: Галя Савова