Как да избегнем глобите за неправомерно изхвърлени отпадъци

772

Интервю на Галя Савова с Василена Николова, н-к отдел „Екология“ в Община Русе