Как „Зелените сертификати“ влияят на живота в Германия

302

Темата „За“ и „Против“ зелените сертификати продължава да разделя обществото. И докато у, нас все още се дискутира кой, къде и как да има достъп със или без сертификат, то в голяма част от европейските страни този въпрос вече е решен. В Германия, например , освен стриктния контрол за достъп до обществени места, вече въвеждат и по-строги изисквания, дори към притежателите на сертификати. Как това се отразява на на хората живеещи там и повече сигурност или чувство на ограничение предизвикват всичките тези мерки- Галя Савова разговаря с Жанита Чавдарова, студентка  в Хамбург, Германия