Как международните младежки програми променят живота

603

През месец октомври  в цяла Европа се провежда информационната кампания Time to move, чиято цел е да популяризира възможностите за младежка мобилност. Кампанията се провежда от европейската Евродеск мрежа.  В Русе кампанията се реализира от Евродеск точката, която се намира в Младежки дом. Днес ви срещаме с Кристиян Димитров, участник в няколко проекта за мобилост, за да ни разкаже за неговите преживявания в тези младежки програми.