Как ще работят детските градини и ясли в oбщина Русе?

689

Галя Савова разговаря с Катя Петрова,
директор Дирекция „Здравни и социални дейности“