Как ще се издават служебни бележки за пътуване до земеделски имоти на територията на Община Русе?

767

Коментар на Гергана Илиева, ПР-Община Русе

Интервю: Галя Савова