Как ще се издават служебни бележки за пътуване до земеделски имоти на територията на Община Русе?

713

Коментар на Гергана Илиева, ПР-Община Русе

Интервю: Галя Савова