Кандидатстването по „Програма за образование“ 2021-2027 бе разяснено на среща с директорите  на образователни институции от Община Русе

106

Заместник-кметът Енчо Енчев проведе среща с началника на РУО – Русе д-р Росица Георгиева и директорите на училища и детски градини на територията на община Русе, на която присъстваха началникът на отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ Таня Тодорова и директорът на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ Ивайло Кадишев.

На директорите на образователните институции бяха разяснени основните приоритети в сектор „Образование“ и създаването на „Училищна STEM среда“ съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост.

От мярката ще се възползват 38 образователни институции на територията на Община Русе, като максималното финансиране е в размер на 10 796 900 лева. Чрез тази възможност 1980 училища в страната ще могат да изградят STEM кабинети, а сумите ще се отпускат според броя на учениците. За останалите 236 учебни заведения, които вече са одобрени по програмата на МОН, са предвидени малко над 36 млн. лв. за разширяване на STEM средата.

Обсъден бе и събитийният календар на Община Русе за май и юни, когато по традиция възпитаниците на училища и детски градини се включват в празничната програма.

Директорите на средните училища бяха запознати с нуждата от попълване на състава на гвардейския отряд към Общинския младежки дом. Предвижда се интересна програма за подготовка на доброволците, които активно се включват в събития от местно и национално значение.

Енчо Енчев потърси съдействие за избор на представители за Съвета на децата на Държавната агенция за закрила на детето. В него има представители на 28-те административни области в България. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, идеи, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Крайният срок за посочване на ученици на възраст от 13 до 16 години, които ще могат да се включат в Съвета, е 5 май.

Училищните ръководства получиха и традиционните вече магнити с послание, които общинската администрация подготвя за завършващите средно образование на територията на община Русе. Те ще бъдат връчени на всички зрелостници на церемонията в края на учебната година.