Капански ансамбъл представи в Русе спектакъла „Дор три сита копринени“

122

Интервю: Теодора Копчева