Капански ансамбъл представи в Русе спектакъла „Дор три сита копринени“

206

Интервю: Теодора Копчева