Капански ансамбъл представи в Русе спектакъла „Дор три сита копринени“

863

Интервю: Теодора Копчева