Карол Фили гостува на МД „Елиас Канети” – Русе

981

Интервю: Теодора Копчева