Карол Фили гостува на МД „Елиас Канети” – Русе

927

Интервю: Теодора Копчева