Картина на трудовия пазар в Русе

260

Репортаж: Теодора Копчева