Катя Петрова, директор на Дирекция „Социални дейности“: Центровете за социални услуги работят

778

Репортаж: Лилия Рачева