Катя Петрова, директор на Дирекция „Социални дейности“: Центровете за социални услуги работят

222

Репортаж: Лилия Рачева