Киносалонът в РБ „Любен Каравелов“ ще бъде обновен

74

След 30 години киносалонът в РБ „Любен Каравелов“ ще бъде ремонтиран и обновен в модерна зала. Русенският културен институт спечели финансиране за осъществяването на проекта „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“. Партньори по проекта са Сдружение „Център Динамика“ и Сдружение „Българска асоциация на независимите художници аниматори – Пройко Пройков“.

Репортаж: Лилия Рачева