Клубни форми в ДГ „Ралица“ приобщават деца и родители от уязвими групи

215

Репортаж: Лилия Рачева