Клубни форми в ДГ „Ралица“ приобщават деца и родители от уязвими групи

326

Репортаж: Лилия Рачева