Клуб по УШУ към ОМД – Русе приема нови членове

266

С началото на новата учебна година различните клубове към ОМД – Русе дават възможност на младите хора да намерят своето място, където да развият таланта си и да срещнат нови приятели. Една чудесна възможност е включването в клуб по УШУ с ръководител Мария Неделчева. С нея разговаря Галя Савова.