Клуб „Традиционеръ“ с възстановка на самоубийството на Ангел Кънчев

1245

Пробните снимки ще послужат за „Уроци по родолюбие“ в детските градини.

Интервю: Лилия Рачева