Кметът на Община Русе организира приемна и в село Хотанца

152

Като продължение на откритите приемни с граждани в малките населени места от общината, кметът Пенчо Милков разговаря с хотанчани.

Един от най-големите проблеми за тях е отсечката от Хотанца до Николово, която се ползва активно и от жителите на околните села. На многобройните им въпроси по темата кметът заяви, че пътят ще бъде приоритетно включен в програмата за асфалтиране на общинската пътна мрежа.

В лошо състояние е и ул.“Св. Св. Кирил и Методий“, която се ползва от инвалиди, и в момента по нея отказва да мине дори линейка. За нея кметът Пенчо Милков разпореди да бъде посипан бял камък, с който ще се гарантира достъпът на медицински екипи до живущите.

На общоселското събрание в читалището бяха обсъдени още обществено значими въпроси.

„Села като Ястребово, Хотанца и Просена, с по-малко жители, трябваше да получат по-малък бюджет тази година. С много усилия успяхме да запазим нивото му от миналата и да не ги ощетяваме“, каза Милков. Той бе подкрепен от кмета на селото Венета Недева, която подчерта колко важно е хората да се регистрират адресно в селото, както и да плащат редовно данъците си. Тя отбеляза, че събираемостта спада трайно във времето и в момента е достигнала средно ниво от 57%.

Обсъдено бе създаването на целодневна група в детската градина, тъй като в момента тя работи до обяд и родителите масово избират да оставят децата си в тази в Ново село. Кметът заяви, че ще проучи нагласите сред родителите и при желание от тяхна страна ще направи необходимото, за да заработи градината на целодневен режим.

Споделени бяха притеснения и за големия брой безстопанствени кучета. В тази връзка кметът увери хотанчани, че животните ще бъдат прибрани и кастрирани в Общинския приют.