Кметът на Община Русе Пенчо Милков отговаря на вашите въпроси

188

Рубрика „Общината за хората“ от 04.02.2022 г.

В редовната ни рубрика „Общината за хората“ кметът Пенчо Милков отговаря на поставените въпроси от русенци.

Лилия Рачева