Кметът на Община Русе участва в заседание на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

57

Кметът на Община Русе Пенчо Милков се включи в онлайн заседанието на Комисията по управление на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа.

На него бяха дебатирани и след обмяна на мнения се приеха резолюции по следните въпроси:

• териториална солидарност: ролята, която могат да имат регионите;

• бъдещата роля на общинските съветници;

• интелигентните градове и региони.

Съставът на комисията включва над 70 представители на местните власти от страните-членки на Съвета на Европа.

Конгресът на местните и регионални власти е своеобразният глас на общините и регионите, работещи за насърчаване на диалога между тях и националните правителства в различни политически сфери.