Кметът Пенчо Милков връчи сертификати на преминалите практика стажанти в Община Русе

106

Деветнадесет студенти завършиха успешно своя стаж в Община Русе. Част от младежите, избрали да натрупат опит в администрацията, бяха поздравени от кмета Пенчо Милков, който им връчи сертификати за проведената практика.

           „Вашето обучение до момента е една от многото стълбички към целите, които си поставяте за в бъдеще. Развивайте себе си, бъдете любопитни и винаги носете родния Русе в сърцата и мислите си“, обърна се към стажантите кметът. Той също така им пожела успешна професионална реализация и ги увери, че градът ни винаги ще има нужда от младежи с активна гражданска позиция и ентусиазъм за развитие.

Студентите, избрали Община Русе за своя първа работа, са възпитаници на Русенския университет „Ангел Кънчев“,  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Американския университет в България, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, както и на Икономическия и Техническия университети, също в морския град. В продължение на 240 часа в реална работна среда и в непосредствен контакт с експертите на администрацията младежите се запознаха с предизвикателствата пред местната власт в отделите „Международно сътрудничество и проекти“, отдел „Екология“, отдел „Транспорт“ и в отдел „Управление на етажната собственост“. Провеждането на стажантските практики даде възможност за практическо приложение на знанията и придобиване на нови умения и компетенции.

           Възможността за провеждане на студентски стажове в реална работна среда е добра практика на Община Русе, която се утвърди през годините. От края на 2020-а, Общината увеличи стимулите за участие на студентите в платени стажове, включвайки се като обучаваща организация в проект „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.