Кметът Пенчо Милков отговаря на актуални въпроси

176

Всеки петък кметът Пенчо Милков отговаря на вашите въпроси, които са  публикувани в социалните мрежи. Сред поставените проблеми са контролът върху собствениците на кучета, които не почистват след тях и честотата за извозване  на контейнерите за разделно събиране.