Кметът Пенчо Милков отговаря на вашите въпроси

393

Рубрика „Общината за хората“ от 11.02.2022 г.

Кметът Пенчо Милков отговаря на поставените от русенци въпроси .