Кметът Пенчо Милков отчете пред Общинския съвет работата си за втората година

163

На последното за тази година заседание на Общинския съвет, кметът Пенчо Милков представи  „Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.“