Кметът Пенчо Милков подписа меморандум за сътрудничество с Върховния комисариат на ООН за бежанците в България

111

Разширяване на подкрепата за бежанците от Украйна, Сирия, Афганистан и други държави, предоставянето на критични услуги за оказване на закрила и хуманитарна помощ и задълбочаване на възможностите за сътрудничество и улесняване координацията между институциите са част от целите, заложени в меморандума, който Община Русе сключи с представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (ВКБООН).

Документът бе подписан от кмета Пенчо Милков и Седа Кузуджу – представител на ВКБООН в България. На срещата присъстваха още д-р Мария Шишева –  сътрудник по закрилата и Борис Чеширков – съветник „Комуникации“ в комисариата.

Кузуджу подчерта, че Русе е разположен в гранична зона с динамични процеси. Тя поздрави общинското ръководство за няколкото знакови инициативи, организирани в подкрепа на бежанци, и в тази връзка е желанието ѝ за съвместна работа.

„Когато кризите настъпиха в Русе, бяхме принудени сами да създаваме план за действие. Затова считам, че споразумението няма да остане просто официален документ, а реална основа за съвместна подкрепа и оперативна дейност в различните ситуации“, подчерта кметът.

Върховният комисариат на ООН за бежанците /ВКБООН/ е специализиран орган на Организацията на обединените нации, създаден с Резолюция 319 (IV) на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 3 декември 1949 г. Той ръководи и координира дейностите за международна закрила и социалното подпомагане на бежанците. ВКБООН е се мисия да спасява човешки животи, да защитава правата и да изгражда по-добро бъдеще за бежанци, насилствено изселени общности и лица без гражданство. Организацията е два пъти носител на Нобелова награда за мир – през 1954 и 1981 г.

Подписаното споразумение ще бъде внесено за одобрение от Общински съвет Русе като извънредна точка на предстоящото заседание на 13 юли.