Кметът Пенчо Милков предлага учредяването на комисия за въздуха в Русе

382

Репортаж: Галя Савова