Кметът Пенчо Милков предлага учредяването на комисия за въздуха в Русе

309

Репортаж: Галя Савова